בנק דיסקונט הרצליה שעות פתיחה

מועדי פתיחה של סניפים בנק דיסקונט ב הרצליה

בנק דיסקונט שעות פתיחה, בנק דיסקונט הרצליה מס סניף: , קדושי השואה 63
פתוח

חנות בנק דיסקונט ב הרצליה, קדושי השואה 63